top of page
Data driven literacy concept. Business strategy,personalized and contextual marketing. Dig

Waarom je vandaag de dag een datagedreven mindset moet aannemen.

Bij Appickx helpen we je niet alleen met de technische implementatie van dataoplossingen, we besteden samen evenveel aandacht aan strategie en het creëren van een datagedreven mindset. Waarom doen we dit?

Omdat organisaties overweldigd worden door de hoeveelheid data en alle mogelijke toepassingen, maar leiders vaak teleurgesteld zijn door het uitblijven van tastbare resultaten op de korte termijn.

“Brynjolfsson heeft aangetoond dat eenvoudige datagestuurde beslissingen de bedrijfswaarde met 5 tot 6% verhogen.”

Daarom mag de nadruk niet op kortetermijnresultaten liggen. In plaats daarvan zal het integreren van data in de strategische kernvisie, waarbij het wordt gezien als een concurrentievoordeel om de intuïtie uit te dagen, op de lange termijn tot toegevoegde waarde leiden. Focussen op de context, de toepassing van data-inzichten en het centraal stellen van de klant om vooroordelen als gevolg van het mechanisch gebruik van ervaringen uit het verleden te voorkomen. Klinkt goed?

“Laten we een nieuwe data-eenheid in het bedrijf opzetten!”

Al snel duiken de eerste problemen op: de nieuw gecreëerde eenheid bevindt zich in een silo en is niet betrokken bij de waardecreatieketen. Daarom is de acceptatie van analyses, voorgestelde methoden of resultaten erg klein, omdat het geen gezamenlijke inspanning van teams is. De data-unit initieert geen waardecreërende oplossingen die mogelijk worden gemaakt met dataapplicaties, omdat ze de business niet goed genoeg begrijpen om een waardevolle partner te worden. Het resultaat is een bedrijf dat potentiële data-oplossingen naar de zijlijn schuift en alleen de rapporten of analyses nodig heeft die nodig zijn in de dagelijkse routine.

“Om een primaire traagheid te overwinnen, moet een zichtbare en substantiële groep data boven intuïtie stellen.”

Het echte recept voor datasucces is het starten van datatoepassingen elders in de organisatie, niet in het datateam zelf (Newman 2015). Het grootste gevaar is dat het datateam alleen wordt gezien als een reactief team dat on-demand rapporten of analyses levert! Door nauw samen te werken met belanghebbenden om gezamenlijke oplossingen te creëren en de uitwisseling van gegevens en zakelijke kennis te vergemakkelijken, kunnen gegevens een echte zakelijke impact hebben.

“Data moeten worden beschouwd als een krachtig voordeel voor het vormgeven van het bedrijf, omdat het de overtuigingen, attitudes en gedragingen van de klanten weerspiegelt.”

Om een datagedreven bedrijf te laten functioneren, moet de cultuur duidelijk datagedreven zijn. De meeste mensen zouden op zijn minst data-ondersteunde inzichten moeten omarmen en waarderen. Maar hoe kan een cultuur op deze manier vorm krijgen? Er is een bekend geheim om een bepaalde cultuur te creëren:

“Door het goede voorbeeld te geven, kan er een echte verandering tot stand worden gebracht. Kies vandaag nog voor de datagedreven mentaliteit.”

- Appickx

Waarom bij ons werken?

Wij beschouwen onze relaties met klanten als echte partnerschappen, waarbij we nauw samenwerken om wederzijds voordelige doelen te bereiken. Wij creëren deze partnerschappen door te bouwen op vier pijlers.

Expertise

We zijn er trots op dat we experts zijn in datagedreven ondernemen en dat we onze klanten het hoogste niveau aan kennis en ervaring kunnen bieden.

Innovatie

Wij streven er voortdurend naar om de grenzen van wat mogelijk is te verleggen en nieuwe, creatieve oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen.

Integriteit

Wij hanteren de hoogste ethische normen in al onze omgang met klanten, partners en collega's.

Ontvankelijkheid

Wij begrijpen het belang van tijdige communicatie en actie en spelen altijd snel en effectief in op de behoeften van onze klanten.

bottom of page